MINISADA PRO

TRÉNINK

PAMĚTI

Bc. Hana Orlíková

Centrum pro výzkum, diagnostiku

a léčbu Alzheimerovy nemoci

PRACOVNÍ PAMĚŤ

K procvičování pracovní paměti využívejte karty písmen a číslic. Čím více karet používáte, tím je úloha obtížnější.

SÉMANTICKÉ SCHOPNOSTI (kategorizace)

Můžete využít jak obrázky objektů, tak názvy objektů. Úkolem je roztřídit karty podle zadaného kritéria.

SLOVNÍ ZÁSOBA

K tréninku použijete karty s obrázky objektů nebo názvy objektů a názvy činností.

Představujeme vám sadu k trénování paměti a dalších poznávacích funkcí. Sada byla vytvořena jako nástroj pro profesionály i pro rodinné pečovatele.

S touto sadou mohou trénovat osoby s kognitivní (poznávací) poruchou, ale i osoby kognitivně zcela zdravé.

Trénovat můžete:

  • pozornost,
  • řeč,
  • sémantické schopnosti,
  • exekutivní schopnosti.

V návodu najdete několik doporučených úkolů, ale sami budete objevovat další možnosti, které vám, pro trénování poznávacích schopností, sada nabízí.

 

KRÁTKODOBÁ PAMĚŤ

Rozestavte karty obrázků objektů a názvů objektů do pravidelné sítě a po nějakém čase obraťte lícem vzhůru. Úkolem je nalézt dvojice karet.

EXEKUTIVNÍ SCHOPNOSTI

K tomuto úkolu slouží karty písmen a číslic. Čím více karet používáte, tím je úloha obtížnější.

Minisada obsahuje
celkem 131 karet.

Z toho 32 obrázků objektů,
16 názvů objektů, 15 názvů činností, 31 číslic, 27 písmen
a 10 karet s barvami.

MINISADA PRO TRÉNINK PAMĚTI

Autor © Bc. Hana Orlíková
Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci, Praha

Ilustrace: Aleš Čuma

Vydal: Grifart, spol. s r.o., Haasova 37a, 616 00 Brno
www.grifart.cz

Vznik tohoto materiálu byl podpořen grantem IGA MZ NT 13183.
ISBN 978-80-260-2253-4